Seguiment de denúncies interposades

Per accedir al contingut d'una denúncia és indispensable tenir l'enllaç únic que es va generar en crear la denúncia.

Si no tens l'enllaç d'accés a la denúncia, pots introduir el teu correu electrònic i et reenviarem de nou l'enllaç únic a la denúncia


Si la denúncia la vas posar de forma anónima sense especificar cap correu electrònic, no tenim manera d'identificar-te, per la qual cosa hauràs de contactar amb l'empresa pels canals habituals per sol·licitar informació de la denúncia.