Canal de denúncies
Imatge Mèdica Intercentres

A través d'aquest web, l'empresa ha creat un canal perquè empleats, exempleats, proveïdors i altres persones puguin interposar denúncies o aportar informació d'interès per a l'empresa, oferint així un canal de comunicació eficaç.